Wyszukaj produkt
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Eko Higiena Sp. z o.o. w Sierosławiu, ul. Gipsowa 13 (dalej: spółka). Może się Pani/Pan skontaktować ze Spółką w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Gipsowa 13, Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne

- przez e-mail: biuro@ekohigiena.pl

- telefonicznie: 61 894 63 30

2. Inspektor ochrony danych

Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:

a) kontaktu i możliwości odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie/zapytanie w przedmiocie oferty handlowej Spółki,

b) zawarcia umowy oraz wykonania już zawartej umowy,

c) dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń Pani/Pana i Spółki,

d) spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w do realizacji ww. celów.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy ze Spółką,

b) wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Spółką,

c) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych podczas współpracy z nami,

d) cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, jakim jest w szczególności możliwość dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń Pani/Pana i Spółki.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, ochrony Państwa danych osobowych oraz w terminach wynikających z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby Spółka mogła zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Dane nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym na użytek własny - jedynie do realizacji usług świadczonych przez Spółkę. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to w szczególności upoważnieni pracownicy administratora, oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Spółki Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które Spółka przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się ze Spółką (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę Pani/Pan może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny albo adres emailowy Spółki.

Prawo wniesienia skargi do organu

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Spółka informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem