Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Wyszukaj produkt


Sklep internetowy, działający pod adresem www.ekohigiena.pl, prowadzony jest przez Eko Higiena Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000053614 NIP: 777-26-11-925 Regon: 634248261 z siedzibą w Sierosławiu, przy ul. Gipsowej 13

Regulamin zakupów

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, oraz biur na terenie Polski .
 2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.ekohigiena.pl, telefonicznie, faxem, mailem, listownie bądź w oddziałach firmy Eko Higiena Sp. z o.o. Po złożeniu zamówienia dokonanego drogą teleinformatyczną bądź listowną Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia mailem lub telefonicznie. Zamówienie złożone przez Klienta słownie w oddziale firmy Eko Higiena Sp. z o.o. uważa się za potwierdzone w chwili wpisania zamówienia do elektronicznego systemu sprzedaży.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze; w momencie potwierdzenia przez osobę naszego przedstawiciela danych zawartych w formularzu zamówienia; - w przypadku zamówień realizowanych na zasadzie przedpłaty przelewem - w momencie potwierdzenia przez naszego przedstawiciela danych zawartych w formularzu zamówienia oraz zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na koncie Eko Higiena Sp z o.o.
 4. Realizacja zamówienia nastąpi wówczas, gdy towar dostępny jest na magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji:
  • częściowa realizacja zamówienia,
  • wydłużenie czasu oczekiwania,
  • anulowanie całości zamówienia.
  Jeżeli klient nie potwierdzi zamówienia w przeciągu 2 dni roboczych, to takie zamówienie nie będzie realizowane.
 5. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 7. Wszystkie ceny w sklepie internetowym Eko Higiena Sp. z o.o. są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może anulować złożone zamówienie:
  • osobiście w centrali lub oddziale Eko Higiena Sp z o.o. na terenie Polski,
  • telefonicznie,
  • emailem pod adresem biuro@ekohigiena.pl
  Przy anulowaniu zamówienia emailem potrzebna dla celów dowodowych jest forma nadania (żądanie potwierdzenia przeczytania wiadomości przez odbiorcę oraz nadanie wysokiego priorytetu wiadomości). Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane do niego pocztą lub kurierem.
 9. Cennik internetowy sklepu Eko Higiena Sp. z o.o. nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert. Chwilą zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty przez handlowca Eko Higiena Sp. z o.o.
 10. Eko Higiena Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
 11. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane w witrynie informacje były aktualne Eko Higiena Sp. z o.o. nie gwarantuje, że dane nie zawierają uchybień lub błędów.
 12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • gotówką przy odbiorze towaru w centrali lub oddziałach Eko Higiena Sp. z o.o.,
  • za pobraniem: należność pobiera listonosz lub kurier (płatność za pobraniem możliwa jest tylko przy zamówieniach nie przekraczających kwoty 5000zł brutto),
  • przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego Eko Higiena Sp. z o.o. (przedpłata całości lub części wartości zamówienia), Realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie Eko Higiena Sp. z o.o.; - z podanym wcześniej numerem zamówienia,
 13. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik Eko Higiena Sp. z o.o. będzie czynił starania, aby bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Klienta. Eko Higiena Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie było możliwe nawiązania z Klientem kontaktu.
 14. Zasady wysyłki towaru, reklamacji i zwrotów zostały zawarte w oddzielnych działach w zakładce „informacje” na www.ekohigiena.pl.
 15. Koszt dostawy podany jest w zakładce „Koszty i terminy przesyłek” i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy Eko Higiena Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym i doliczenie kosztów do kwoty zamówienia.
 16. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sklep Internetowy Eko Higiena Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.
 17. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Konsumentem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 18. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę, najlepiej mailowo biuro@ekohigiena.pl lub telefonicznie bezpośrednio z handlowcem obsługującym zamówienie. Handlowiec uzgodni wtedy procedurę odesłania towaru i wymiany na zgodny z zamówieniem przez magazyn. W przypadku braku towaru zostanie wystawiona korekta na brakujący sprzęt, a należność zwrócona z zasadami zwrotów na konto Klienta.
 19. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, uszkodzeń taśm i folii zabezpieczających należy sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu towarów z zamówieniem lub fakturą prosimy o kontakt z naszym handlowcem. Należy również spisać z kurierem protokół niezgodności. Jeśli kurier odjedzie i dopiero po chwili stwierdzą Państwo niezgodność, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy kurierskiej i zgłosić im naruszenie przesyłki. Kierowca ma obowiązek wrócić w ten sam dzień i spisać protokół niezgodności. Brak protokołu niezgodności jest jednoznaczny z akceptacją zawartości przesyłki wg. regulaminu firm kurierskich !
 20. Realizacja sprzedaży w sklepie Eko Higiena Sp. z o.o. odbywa się według poniższego Regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Eko Higiena Sp. z o.o. oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 21. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 22. Wszyscy Klienci udostępniający nam swoje adresy e-mail są automatycznie dodawani do naszej listy mailingowej. Firma Eko Higiena Sp. z o.o. będzie używała adresów tylko do własnych celów promocyjno-informacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 23. Eko Higiena Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 24. Gwarantem sprzętu, za wyjątkiem sprzętu posiadającego zewnętrzną gwarancję producenta, jest firma Eko Higiena Sp. z o.o.
 25. Wszelką korespondencje prosimy kierować na adres:

  Eko Higiena Sp. z o.o.
  Sierosław ul. Gipsowa 13
  62-080 Tarnowo Podgorne

 26. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61/ 8946330 lub innych dostępnych na naszej www.